සියලු ප්රවර්ග
EN

ව්යාපෘති

මුල් පිටුව>ව්යාපෘති

Shanghai Itec Technology Co., Ltd.

වේලාව: 2022-03-28 පහර: 47

PE/PVDF ඇලුමිනියම් සංයුක්ත පැනල් අභ්යන්තරය සඳහා භාවිතා කළ හැකිය බිත්ති සැරසිලි, පහත් ගොඩනැගිල්ල
ආවරණ, සාප්පු මුහුණු සැරසිලි, කොටස් අභ්යන්තර සැරසිලි සහ තවත් දේ. මෙය ගොඩනැගිලි ද්රව්ය
දැන්වීම් පුවරු, සංඥා පුවරු, සිවිලින්, කෝනිස්, සඳළුතල, මුළුතැන්ගෙයි, නානකාමර, ආදියෙහි භාවිතයට ද ඉතා සුදුසු ය.
ගැලරි, උමං මාර්ග, උමං මාර්ග අභ්යන්තර සහ අනෙකුත් කාර්මික භාවිතය.

පෙර: වහල ද්රව්ය විරෝධී UV ඉදිකිරීම් ද්රව්ය ACP

ඊළඟට: නැහැ

උණුසුම් කාණ්ඩ